Trang chủ Tin tức vui cuoi Vợ thật khó chiều

Vợ thật khó chiều

0 494

Chiều chiều bìm bịp kêu chiều

Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi

Ban ngày làm việc tả tơi,

Ban đêm hầu vợ phận tôi đêm trường

Nằm chung thì bảo… chật giường,

Nằm riêng lại bảo… tơ vương con nào

Lãng mạn thì bảo… tào lao,

Đứng đắn lại bảo… người sao hững hờ

Khù khờ thì bảo… giai tơ,

Khôn lanh thì bảo… hái mơ bao lần

Cả đời cứ mãi phân vân

Tơ lòng con gái biết mần sao đây!

Cùng danh mục

0 1101

0 1163

0 1211

0 1189